Kontaktujte nás: 723 142 683 | zahradnictviud3@seznam.cz
0 Kč

Tvarování dřevin

Tvarování jedlí:

   Mnoho zákazníků si přeje, aby jejich jedle narostla co nejrychleji do požadované výšky (např. 3 m) a potom již dále nerostla. Stříháním lze dosáhnout, že u dřeviny výrazně zpomalíme její růst a udržíme ji v požadované výšce. Protože většina jedlí dosahuje ve své přirozenosti výšek podstatně větších, má v sobě rostlina zakódováno, že tlačí svoji energii nahoru. Pokud takovouto rostlinu necháme, bude mít ve výšce 3 m silné větve. Při tvarování nám však jde o to, aby i třímetrová jedle měla přirozené rozvržení větví. Tedy v horních částech koruny větve slabé a v dolní části silné větve. Nejlépe tohoto dosáhneme pokud tvarujeme rostlinu do hřibovitého či vejčitého tvaru (viz. obr.).

   Při tvarování střihem je nutno postupovat tak, že v horní části omezujeme či často odstraňujeme silné větve a horní část vytváříme ze slabších a jemnějších větví. Při úpravě tvaru koruny zastřiháváme větve v místě větvené (sesazováním), musíme přitom sledovat kam části větve, které zůstaly směřují a jak se tedy budou dále  vyvíjet.

   V koruně je také nutné provádět zpravidelňování koruny a to odstraňování větví tam, kde je koruna příliš hustá, přičemž v dolní části odstraňujeme větve slabé a podporujeme silné větve a v horní části pak odstraňujeme větve silné. Vše však musíme provádět s citem, aby po odstranění větví nevznikla velká díra.

 Tvarování smrků:

   Provádíme velmi podobně jako tvarování jedlí, ale u botanických druhů jako například Smrk Pančičův-Picea omorika se špatně tvaruje do vejčitého tvaru, ale snažíme se rostlinu tvarovat na úzký habitus, kde je vrchol ukončen špičkou. Růstový vrchol přitom můžeme zastříhávat nad tažným pupenem. Velmi dobře se tvarují zakrslé formy smrků, např. hnízdovitá forma Smrku ztepilého-Picea abies"nidiformis". Tato forma přirůstá velmi pomalu a má rozložitý hnízdovitý habitus. Vystřihováním spodních větví a čištěním rostliny zevnitř můžeme dosáhnout, že rostlinu tvoří zelená koruna. Pravidelným prostřiháváním a čištěním tak vytváříme velmi efektivní rostlinu bonsajového typu.

 

 

Jedle španělská – tvarovaná do hříbku (ukázka z naší zahrady)

Jedle korejská tvarovaná do hříbku (ve školce máme více než 20 ks takto tvarovaných dřevin a jsou určeny k prodeji).

Jedle korejská tvarovaná do hříbku (ve školce máme více než 20 ks takto tvarovaných dřevin a jsou určeny k prodeji).

Borovice watererova – tvarovaná do hříbku (ukázka z naší zahrady), ve školce máme několik desítek takto tvarovaných borovic blatek

Borovice blatky tvarované jako „Bonsai“ (ukázka z naší prodejny). Na prodej připravujeme od přístího roku několik desítek kusů.

Borovice blatky tvarované jako „Bonsai“ (ukázka z naší prodejny). Na prodej připravujeme od přístího roku několik desítek kusů.

Smrk ztepilý – hnízdovitá forma (ukázka ze školky) dřeviny k okamžitému prodeji. Borovice blatky tvarované jako „Bonsai“ (ukázka z naší prodejny). Na prodej připravujeme od přístího roku několik desítek kusů. Borovice blatky tvarované jako „Bonsai“ (ukázka z naší prodejny). Na prodej připravujeme od přístího roku několik desítek kusů.

Borovice blatky tvarované jako „Bonsai“ (ukázka z naší prodejny). Na prodej připravujeme od přístího roku několik desítek kusů

Borovice blatky tvarované jako „Bonsai“ (ukázka z naší prodejny). Na prodej připravujeme od přístího roku několik desítek kusů.

Buk lesní červená forma (ukázka z naší zahrady)

Javor dlanitolistý (ukázka z naší zahrady)

Tsuga kanadská – roztvarovaná dřeviny v naší školce

Tsuga mertensova – ukázka z naší zahrady